Đất quận 9 tăng giá như thế nào?

Nếu so với thời điểm bắt đầu cơn sốt đất tháng 3/2017, giá đất tại quận 9 đã tăng thêm 13,19%, còn tính từ tháng 1 đến hết tháng 3 năm nay, giá đất trên địa bàn tăng thêm hơn 8%.

Khảo sát của gachvang.com vừa công bố cho thấy so với tháng 3/2017, thời điểm bắt đầu bùng lên cơn sốt đất nền tại vùng ven TP.HCM, trong đó có quận 9, giá đất hiện tại đang cao hơn 13,19%. Còn nếu so với tháng 1, giá đất đã tăng khoảng 8% chỉ trong 2 tháng. Mức giá trung bình khoảng là 38,86 triệu đồng/m2.

Cụ thể, vào đầu năm 2017, giá đất bình quân ở quận 9 nằm trong khoảng 32,2 triệu đồng/m2. Mức giá cao nhất là từ tháng 4 đến tháng 5, với hơn 38,2 triệu đồng/m2. Sau các biện pháp can thiệp sốt đất của chính quyền thành phố, giá giảm dần, xuống còn khoảng 35 triệu đồng/m2 vào cuối năm 2017. Đến tháng 2/ 2018, giá lại tăng mạnh và vọt lên 38,86 triệu đồng/m2 vào tháng 3.

Dưới đây là bức tranh toàn cảnh về cơn sốt đất nền ở quận 9 TP.HCM.

Đất quận 9 tăng giá như thế nào?
Bản đồ giá đất quận 9, TP. Hồ Chí Minh. Nguồn dữ liệu: Gachvang.com