Hạ tầng ” dọn đường” cho bất động sản Đông Sài Gòn lên” Ngôi Vương”

Hiện nay khu Đông Sài Gòn được mệnh danh là “ông vua tốc độ” của thị trường bất động sản phía Nam. Một trong những yếu tố hình thành “ngôi vương” cho khu Đông chính là sự phát triển nhanh chóng từ mạng lưới cơ sở hạ tầng. Read more “Hạ tầng ” dọn đường” cho bất động sản Đông Sài Gòn lên” Ngôi Vương””